TECHNOLOGICKÝ POPIS VÝROBY MASIVNÍCH SPÁROVKOVÝCH DESEK

Pro výrobu spárovkových desek je zpracovávána dubová kulatina pilařské kvality A,B,C,D. Tato kulatina je následně rozmanipulována na hrubé délky a rozřezána na pásové pile do fošen a následně rozmítnuta do lamel. Lamely jsou proskládány do sušárenských hrání a zavezeny do sušících komor, kde se suší na požadovanou vlhkost 8% +-2%.

Sušené dřevěné lamely jsou vykracovány do délkových přířezů tak, aby byly odstraněny nežádoucí znaky (vady) dřeva pro daný výrobek.

Po délkové optimalizaci následuje operace čtyřstranného hoblování, při které je přířez plošně po všech stranách srovnán, aby byly vyřazeny nevyhovující přířezy a při následujících operacích (délkové nadpojení, plošné lepení) bylo dosaženo co nejvyšší přesnosti a výtěže.

Délkové nadpojení přířezů se provádí za pomoci speciálního spojovacího profilu, který je frézován do čel přířezů. Na tyto spoje je naneseno lepidlo a za pomoci tlaku (působí na čelní konce v podélném směru) jsou přířezy přes tyto spoje napojovány do požadované délky.

Po délkovém nadpojení je znovu provedeno čtyřstranné hoblování.

Plošné lepení je prováděno opět za pomoci lepidla, které je tentokráte nanášeno na hrany hoblovaných (průběžných / délkově nadpojených) přířezů a tlaku (působí příčně na šířku desky) vzniká samotná hrubá deska (vrstva). Používáno je ekologicky nezávadné disperzní lepidlo odpovídající DIN EN 204.

Po tloušťkové egalizaci na širokopásové brusce je deska připravena na expedici popř. další zpracování.

Petr Čapek
Ekospar s.r.o.